Krajnji stupovi za vinograde i voćnjake

Krajnji stupoviKrajnji stupovi

Opis i namjena:
Za vinograde i voćnjake.
Izrađeni su od pocinčanog ili crnog – vruće cinčanog čeličnog lima.

Tehnički podaci
Oblik C-profil
Širina 60 mm
Debljina 40 mm
Debljina lima 2 mm
rupe na oba boka  u  razmaku od 100 mm i uzdužno po širini

 

Šifra Visina stupa (mm)
630465 2500
630475 2700

natrag