Spremište za uljne filtere i akumulatore

Spremište za uljne filtere i akumulatore

Opis i namjena:
Spremišta su namijenjena za odlaganje otpada koji treba zbrinuti na propisan način!

Vrsta Šifra Dimenzije (mm)
Kontejner za rabljene uljne filtere 631630 1130x930x900
Kontejner za zauljene krpe 631631 1130x930x900
Kontejner za stare akumulatore 631632 1130x930x900

natrag