Kontejner 4 m3

Kontejner za smeće 4 m3
Opis i namjena:
Kontejner izrađen od crnog materijala , ojačan debelostijenskim cijevima, bojan temeljnim premazom i zaštićen kvalitetnim lakom.
Namijenjen je sakupljanju otpada u mjestima sa manjom mogučnošću pristupa kamiona prilikom odvoza smeća.

Izvedba: otvoreni i zatvoreni tip kontejnera

Zapremnina: 4m3

natrag