Povećanje konkurentnosti STROJARSTVA BRANILOVIĆ d.o.o. kroz IKT

NAZIV PROJEKTA
„Povećanje konkurentnosti STROJARSTVA BRANILOVIĆ d.o.o. kroz IKT“
Šifra projekta KK.03.2.1.19.0695

KRATKI OPIS PROJEKTA
Realizacijom ovog projekta STROJARSTVO BRANILOVIĆ d.o.o. ostvarit će 2 specifična cilja: 

 1. Povećati učinkovitost i konkurentnost tvrtke unapređenjem poslovnih procesa kroz ulaganje u IKT i novim zapošljavanjem
 2. Ojačati tržišnu poziciju tvrtke na postojećim i novim ciljanim tržištima.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti: 

 1. Nabava software-a
 2. Nabava računalne i komunikacijske opreme
 3. Edukacija zaposlenika
 4. Upravljanje projektom
 5. Promidžba i vidljivost

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Glavni cilj provedbe projektnog prijedloga je povećanje učinkovitosti i poboljšanje konkurentnosti kroz informacijsko-komunikacijsku tehnologiju.

Specifični ciljevi projekta jesu:

 1. Stvaranje tehničkih preduvjeta za unapređenje poslovnih procesa tvrtke
 2. Unapređenje i optimizacija poslovnih procesa tvrtke
 3. Omogućavanje nastavka optimizacije poslovnih procesa tvrtke

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 1.630.322,70 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi: 1.286.582,16 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi: 836.278,40 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
04.11.2019. – 04.09.2021.

KONTAKT OSOBA:
Lidija Branilović-Kovačić
lidija@strojarstvo-branilovic.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke

Dodatne informacije: